SAYILARLA MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Marmara Üniversitesi 2021 yılı faaliyet raporunu ve derlenmiş istatistikleri inceleyebilirsiniz.


Faaliyet Raporu

AKADEMİK

Marmara Üniversitesi Akademik Personel verileri ve Bilimsel Araştırma projeleri ile ilgili bilgilere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

Üniversitemiz akademik personeline ait 2022 yılı sayısal bilgileri aşağıda verilmektedir.

0 2022 Yılı Akademik Personel Sayısı

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Üniversitemiz'de gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar ile ilgili bilgilere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

0

2022 Yılı Bilimsel Araştırma Sayısı

ÖĞRENCİ

Marmara Üniversitesi Öğrencileri ile ilgili bilgilere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Öğrenci Sayısı ve Dağılımı

Üniversitemiz öğrencileri ve öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı

0 2022 Yılı Toplam Öğrenci Sayısı
0 Öğretim Görevlisi Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Öğrenci Değişim Programı

Üniversitemiz'e ve Üniversitemiz'den yapılan öğrenci değişim programı kapsamındaki sayısal bilgiler aşağıdaki grafikte verilmektedir

ERASMUS PROGRAMI : 0

FARABİ PROGRAMI : 0

MEVLANA PROGRAMI: 0

ÖNLİSANS ÖĞRENCİ SAYISI

Üniversitemiz'de önlisans seviyesinde eğitim gören öğrenilerimize ait sayısal bilgiler.

0 2022 Yılı Toplam ÖnLisans Öğrencisi Sayısı

LİSANS ÖĞRENCİ SAYISI

Üniversitemiz'de lisans seviyesinde eğitim gören öğrenilerimize ait sayısal bilgiler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikte yer alan veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır.

0 2022 Yılı Toplam Lisans Öğrencisi Sayısı

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYISI

Üniversitemiz'de lisansüstü seviyesinde eğitim gören öğrenilerimize ait sayısal bilgiler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikte yer alan veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır.

0 2022 Yılı Toplam Lisansüstü Öğrencisi Sayısı

Program Sayısı ve Dağılımları

269
Lisans Programı
610
Lisansüstü Programı

Üniversitemizin eğitim ve öğretim faaliyetleri, genel olarak 3 ana başlık altında değerlendirilmiştir. Bunlar sırasıyla; akademik birimler (fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve meslekyüksekokulları), akademik personel ve öğrencilerdir. Marmara Üniversitesi’nde 2021-2022 eğitim dönemi verilerine göre toplam 78.666 öğrenci bulunmaktadır.

Üniversitemizin farklı bilim dallarında faaliyet gösteren akademik birimleriyle, zengin bir çeşitliliğe sahiptir. 5 akademik birimde 61 programda önlisans, 20 akademik birimde 157 programda lisans eğitimi olmak üzere 25 akademik birimde 218 programda eğitim verilmekte olup 9 akademik birimde 148 anabilim, 196 bilim dalında yüksek lisans, 126 anabilim, 124 bilim dalında doktora eğitimi verilmektedir.

BURSLAR

Maddi durumu elverişsiz öğrencilerimize vermiş olduğumuz barınma, burs, ücretsiz yemek hizmetlerinin sayısını arttırarak daha fazla öğrenciye bu imkânlar ulaştırılmıştır. 2022 yılında öğrencilerimize vermiş olduğumuz burs miktarları artırılmıştır.

2022 YILI BURS SAYILARI

İMKANLAR

Marmara Üniversitesi imkanlarıyla ile ilgili bilgilere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

SOSYAL İMKANLAR

Kültür Merkezleri
Sağlık ve Yaşam
Spor Tesisleri
Güvenlik
Engelsiz Marmara
Yemekhane
Öğrenci Kulüpleri
Konaklama

FİZİKSEL İMKANLAR

Marmara Üniversitesi daha önce 14 yerleşkede faaliyet göstermekteyken, halihazırda Acıbadem, Anadoluhisarı, Bağlarbaşı, Recep Tayyip Erdooğan Külliyesi (Başıbüyük), Dragos, Göztepe, Kartal ve Sultanahmet olmak üzere 8 yerleşkede faaliyet göstermektedir.

0 Amfi
0 Sınıf
0 Bilgisayar Laboratuvarı

KÜTÜPHANE

Marmara Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte, günümüz dünyasında hayati öneme sahip “bilgiye erişimi” üniversite içinde en hızlı ve en doğru şekilde gerçekleştirmeyi kendine görev edinmiş bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, günümüzde Merkez Kütüphane’nin dışında çeşitli kampüslerde yer alan birim kütüphaneleriyle tüm Marmara Üniversitesi öğretim elemanı ve öğrencilerine hizmet vermektedir.

Kütüphanelerdeki Kitap ve Yayın Sayıları

Copyright 2022 © Marmara Üniversitesi. Tüm hakları saklıdır.